Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)


Készült az ELTE Sokszorosítóüzemében 300 példányban
Felelős kiadó: Dr. Kubovics Imre Felelős vezető: Arató Tamás
Copyright: László Géza, 1979.
ELTE 79171

KARACS FERENC
1770 -1838
Annotált személyi bibliográfia


Összeállította:

László Géza
okl. könyvtáros

a Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár
tudományos munkatársa

Lektorálta:
Dr. Stegena Lajos


A kötet szerkesztésében közreműködtek:

Bartha Lajos, Brockó Tamás, Dr. Tiderle Lajos, Dr. V. Fehér Katalin

Megjelent Püspökladány Nagyközség Tanácsának
anyagi segítségével


ELŐSZÓ

A jelen kötet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi Tanszékének kiadásában megjelenő Studia Cartologica sorozat 6. kötete Karacs Ferenc ( 1770-1838 ) kiváló magyar térképész és rézmetsző munkásságával foglalkozik. Az annotált személyi bibliográfia László Géza könyvtáros áldozatkész munkája révén jött létre. Az öt részből álló kötet első része Karacs Ferenc életrajzát, második része Karacs térképeit, atlaszait és egyéb műveit sorolja fel. A harmadik rész a Karacsra vonatkozó irodalom feldolgozása. A negyedik részben a szerző a felhasznált forrásmunkákat ismerteti, az ötödik rész pedig név-, földrajzi- és tárgymutatót ad.
A magyar térképészek az utóbbi évtizedben sok mindent tettek a múlt nagy magyar térképészei életművének feldolgozására. Jelen kötet is hiánypótló munka: könyvtárosi alapossággal foglalja össze Karacs Ferencnek valószínűleg teljes életművét.
Külön említésre méltó, hogy a kötet létrejöttében Karacs Ferenc szülőhelye, Püspökladány nagyközség Tanácsa jelentős anyagi áldozatot vállalt.

Dr. Stegena Lajos


TARTALOMJEGYZÉK


Foreword ( Dr. L. Stegena )
Előszó ( Dr. Stegena Lajos )
Bevezetés
1. Karacs Ferenc életrajza
2. Karacs Ferenc munkái
2.1 Magyar területeket ábrázoló térképek
2.2 Külföldi területeket ábrázoló térképek
2.3 Atlaszok
2.4 Egyéb művei
2.5 Pótlások
3. Irodalom és pótlások Karacs Ferencről
3.1 Karacs Ferencről szóló irodalom
3.2 Pótlások
4. Forrásmunkák
4.1 Irodalmat tartalmazó kézikönyvek
4.2 Általános könyvészet
4.3 Speciális könyvészet
4.4 Sajtórepertóriumok
4.5 Felhasznált könyvtári katalógusok
4.6 Átnézett folyóiratok és hírlapok jegyzéke
5. Mutatók
5.1 Rövidítés jegyzék
5.2 Névmutató
5.3 Földrajzi mutató
5.4 Tárgymutató
5.5 Időrendi mutató


V I S S Z A