Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)


A kötetet szerkesztette
Dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
a műszaki tudományok doktora
a Térképtudományi Tanszék vezetője


Készült az ELTE Sokszorosító Üzemében
50 példányban
Felelős kiadó: Dr. Stegena Lajos
Felelős vezető: Szántó Endre
ELTE 73146

Ipari jelkulcsok az atlaszkartográfiában


Összeállította:
Dr. Keresztesi Zoltán
egyetemi adjunktus
és
Verebiné Fehér Katalin
okl. térképész


ELŐSZÓ

A tematikus kartográfiában meglehetősen sokfélék az alkalmazott jelkulcsok. Ez vonatkozik az iparábrázolás céljára használt jelkulcsra is. Jelen kiadvány összegyűjtve mutatja be 22 közkeletű atlasz alkalmazott ipari jelkulcsait.
A kiadvány célja elsődlegesen a jelkulcsok egységesítésének elősegítése. E fontos kérdés már sokszor felmerült a szakirodalomban és nemzetközi szakfórumokon. Az egységesítés első lépése a már meglévő jelkulcsok áttekintése;az atlaszkartográfia ipari jelkulcsait illetően jelen kiadvány ezt az áttekintést lehetővé teszi.
A második lépés a megfelelőnek tartott jelek kiválasztása. E választás kollektív munka kell legyen. Kérjük az olvasót, működjön közre a válogatásban, és a legjobbnak vélt jelek listáját küldje meg a kiadvány kiadójának. A kiválasztás eredménye egy számlista lehet, minden sor legjobbnak vélt oszlopának ( pl. 16/13 ) megjelölésével.

Dr. Stegena Lajos


V I S S Z A