Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)


1973

A kötetet szerkesztette
Dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
a műszaki tudományok doktora
a Térképtudományi Tanszék vezetője
Készült az ELTE Sokszorosító Üzemében
200 példányban
Felelős kiadó: Dr. Stegena Lajos
Felelős vezető: Szántó Endre
ELTE 73146

TARTALOMJEGYZÉK

Hrenkó Pál - Dr. Stegena Lajos: A török háborúk eseményei Magyarország korabeli térképein

Dr. Klinghammer István: A magyar földgömbkészítés történetéből

Dr. Füsi Lajos: Műanyag földgömbök és dombortérképek

Dr. Tímár Eszter: Kánitz Félix térképészeti munkássága ( 1829-1904 )

Dr. Balla György: 17. századi kéziratos magyar település- és vártérképek a karlsruhei gyűjteményekben


V I S S Z A