Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)


Felelős kiadó: Dr. Stegena Lajos
Készült az ELTE Sokszorosító Üzemében 100 + 150 példányban
Felelős vezető: Radnóti Károly
1970

A kötetet szerkesztette: dr. Stegena Lajos

BEVEZETŐ

A térképi generalizálás a térképtervezés és készítés egyik alapproblémája. A valóság térképi elvonatkoztatása összetett feladat, amely nehezen foglalható törvényszerűségekbe. Emiatt gyakran szubjektív döntések szabják meg a generalizálást; az irodalomban ez ellentétes nézeteket és éles vitákat eredményezett.
Újabban általános törekvés, a térképi generalizálást mentesíteni a szubjektív elemektől, és eljárásait objektív szabályokba foglalni. E törekvésekről ad számot jelen füzet, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi Tanszékén 1969-ben rendezett előadássorozat anyagát tartalmazza.

Dr. Stegena Lajos


TARTALOMJEGYZÉK


Bevezetés ( Dr. Stegena Lajos )

Mélykuti Mihály: A kartográfiai generalizálás lényege, tényezői és módszerei

Bardócz László: A generalizálás lényege és automatizálása

Dr. Stegena Lajos: Térképi generalizálás és szűrőelmélet

Dr. Stegena Lajos: Térképi generalizálás a kiválasztási szabály (gyökszabály) szerint

Dr. Rátóti Benő: A folyóvizek közép- és kisméretarányú térképi ábrázolása

Dr. Stegena Lajos: A szintvonalak generalizálásáról

Földi Ervin: A névrajz generalizálása

Dr. Füsi Lajos: Generalizálás az atlaszkartográfiában

Dr. Klinghammer István: Tematikus térképi ábrázolási módok generalizálási kérdései

Dudar Tibor: Nemzeti atlaszok közlekedési térképeinek tartalmi és ábrázolásmódszertani problémái


V I S S Z A