Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)Készült az ELTE Térképtudományi Tanszékén, Budapest
Kézirat gyanánt 50 példányban.
Felelős kiadó: Dr. Stegena Lajos
Copyright Bartha L., Stegena L., Klinghammer István
1987.

RVDIMENTA COSMOGRAPHICA
Johannes Honterus Coronensis


CORONAE, 1542


TARTALOMJEGYZÉK

ifj. Bartha Lajos: Honterus élete és tevékenysége.
Stegena Lajos: A Rudimenta Cosmographica.
Klinghammer István: Az Atlasz Minor.
Irodalom

Ábrák:

Johannes Honterus. A brassói evangélikus gimnázium könyvtárának egy régi fametszete nyomán.
Magyarország, Lengyelország, a Jagellók és Zápolyák négyosztatú címere Szent Ágoston szentenciáinak Honterus-féle, 1539-es brassói kiadás alapján.
A Cosmographia első krakkói kiadásának ( 1530 ) címlapja.
A Zápolyák címere Honterus 1539-ben, Brassóban kiadott Pandekta-kivonata címlapján.
A Cosmographia krakkói, 1530-as kiadásának világtérképe.

Honterus Rudimentájának ( Cornae 1542 ) hasonmás-kiadása


V I S S Z A