Kartográfiatörténet (rövid ismertetés)

Bár a térképek, illetve térképszerű ábrázolások társadalmi szüksége már az emberiség korai történetében, feltehetőleg még az írás elterjedése előtt felmerült, mégis a térképészet csak századunkban vált önálló tudományággá.
Létrejötte tehát igen hosszadalmas volt. Kialakulásának kutatása már ezért is kitüntető érdeklődésre tarthat számot a tudományágak keletkezésének összehasonlító vizsgálata szempontjából.
A térképtudomány, a kartográfia kialakulása még más különös vonásokat is mutat. Ezek egyrészt a gyakorlati és tudományos tevékenység között fennálló és szakmailag jellegzetes kapcsolatokból következnek, minthogy e két tevékenységi ág együtt alakítja ki a térképészet egységét; másrészt alapvető vonása az egész kartográfiának a tuidományok összességéhez való viszonya és ennek a viszonynak a történeti alakulása.
A térképkészítés mint tudományos tevékenység először a prediszciplináris tudomány eleme volt. Ezt az időszakot olyan, zömében természettudományi irányulság követte, amelyben a térképszerkesztés az alkalmazott matematika egyik ágaként fejlődött. A kartográfiának a földrajz és geodézia határterületeként való kifejlődésével olyan részei alakultak ki, amelyek a műszaki, illetve hadtudományokhoz tartoztak. A térképészet természettudományos orientációja új formát nyert a tematikus térképek megjelenésével. Ezen a módon kapcsolatba került egy egész sor olyan természettudományos diszciplinával, amelynek már a megszületésénél szerepet játszott, például a geológiával, a meteorolóiával, az oceanográfiával. Emellett a térképészet a gazdasági és történeti kartográfia alakjában a társadalomtudományok részterületeként is kifejlődött.

A három részre tagolódó könyv fejezetcímei:Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!