41. ábraA légperspektíva elvének magyarázata Landerer tankönyvében (1783)