A intézeti könyv- és térképtár

 

Információk a intézeti könyv- és térképtárról

A Térképtudomány és Geoinformatikai Intézet könyvtára könyvekből (5000 kötet), atlaszokból, térképekből (8000 db), föld-és éggömbökből áll. A tanszéken és az intézetben készült szakdolgozatokat, diplomamunkákat és doktori disszertációkat is a könyvtárban őrizzük. Ezek jegyzékét a honlapon találhatják meg az érdeklődők.
A könyvtár gyűjtőköre: térképtudomány, geodézia, földrajz és határtudományok hazai és külföldi szakirodalom (tudományos könyvek, monográfiák, lexikonok, kézikönyvek, disszertációk, jegyzetek) és térképek. Gyűjteményünk nem nyilvános könyvtár, de oktatási és kutatási célból használják az intézet és más tanszékek, más egyetemek oktatói, hallgatói, és kutatóintézetek munkatársai is.
Nyitvatartási idő:
Kérjük, hogy érdeklődjön a tanszéki az alábbi elérhetőségek egyikén!

Könyvtáros, térképtáros:
Nemes Zoltán
Északi épület, 7.54
nemes@map.elte.hu Telefon: 06/1-372-2500/6719

Az intézeti könyv- és térképtárról

Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Könyvtára - (Verebi Sándorné, 2011)
„Térképkincsek” - Válogatás az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének gyűjteményéből - (Török Zsolt Győző, 2014)


Összefoglalók, gyűjtemények listája

Diplomamunkák és szakdolgozatok - (összefoglaló Excel táblázat)
Falitérképek – (Excel táblázat)
A könyv és térképtár gyarapodása - (Excel táblázat 2004–2011)
A tanszéki könyvtár szakfolyóiratai

Egyéb térképészet és geoinformatika témájú folyóiratok gyűjteménye és elérhetősége a weben (Excel táblázat)


Az intézeti oktatók által írt könyvek és jegyzetek

Györffy János: Térképvetületek – Térképképészet és geoinformatika II. (szerk.: Klinghammer István) - 2012
Márton Mátyás: A Világtenger kartográfus szemmel - 2012
Gede Mátyás: Google Maps JavaScript API útmutató - 2011
Klinghammer István (szerk.): Térképészet és geoinformatika I. - 2011
Elek István: Térinformatikai gyakorlatok - 2007
Elek István: Bevezetés a geoinformatikába - 2006
Török Zsolt: Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola - 2003
Zentai László: Számítógépes térképészet - 2000
Klinghammer István: A föld- és éggömbök története - 1998
Török Zsolt: Salaam Almásy - 1998
Klinghammer-Pápay-Török: Kartográfiatörténet - 1995
Kaszai Pál: A különleges (katonai tematikus) térképek tartalma és formája a Magyar Honvédség követelményeinek tükrében. (kandidátusi értekezés) - 1995
Zentai László: Kartometria, Térképértékelés-térképinterpretáció (doktori disszertáció) - 1991
Nagy Zoltán: Magyar topográfiai alaptérképművek (egyetemi doktori értekezés) - 1985

Térképészeti szakkönyvek magyarul

Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologica)
Kisari Balla György könyvei
Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár (3., bővített és javított kiadás), 2011
A magyar térképészet nagyjai (Mikoviny Sámueltől Lipszky Jánosig)

Digitális térképek, CD- vagy DVD-ROM-ok

A Térképtárban elérhető DVD-k listája

Doktori dolgozatok

Doktori dolgozatok teljes szöveggel vagy tézisekkel

Korábbi térképész dolgozatok 2016-ig

Agárdi Norbert (2009): A Kárpát-medence néprajzi atlasza
Agócs Róbert (2013): Budapest villamosközlekedésének kartográfiai feldolgozása
Bálint Gábor (2009): Éjszakai szabadidős várostérképek szerkesztése
Bittó Erzsébet (1998): A Magas-Tátra turistatérképe
Bodrog Csenge (2001): Hidrológiai és hidrogeológiai paraméterekre történő térképszerkesztés - krigeléssel
Burián Gábor (2006): Földön kívüli területek térképezése. A Mars atlasza
Dombóvári Eszter (2005): Interaktív térképrejtvények
Domonyik Gábor (2000): A GPS alkalmazásainak lehetőségei a tájfutó térképek készítésénél
Erdei Beatrix (1997): A Kárpát-Pannon-térség városhálózata (Az ArcInfo térinformatikai rendszer használata)
Fábián Levente Gábor (2009): A GNSS navigációs szoftverek térképi jelkulcsa különös tekintettel az autós navigációs szoftverek térképi jelkulcsára
Fehér Dániel (2003): Poliéder vetületek
Gede Mátyás (2004): Az Érdi-Krausz-féle vetület módosítása és általánosítása
Geréb Péter (2008): Sematikus vonalhálózati térképek
Havas Gergely (2000): Digitális domborzatmodell feldolgozása és megjelenítése térinformatikai szoftverekkel
Havasi Attila (2012): A Budai Vár-barlangot ábrázoló térképek összehasonlító elemzése
Horváth Zoltán (2007): Világváros születése Térképsorozat Budapest és környékének fejlődéséről 1790-től napjainkig
Horváth Zsolt (1997): A Kárpát-Pannon-térség városhálózata (Az ArcInfo térinformatikai rendszer használata)
Irás Krisztina (2003): Budapest történeti topográfiája
Jeney János György (2011): Magyar vonatkozású népességtérképek (Internetes adatbázis építése)
Jeszenszky Péter (2011): Háromdimenziós interaktív turistakalaluz készítése
Katona Gergely (2004): Térképek a Don-kanyarból
Katona Zoltán (2003): A számítógépes játékokban előforduló térképi ábrázolások…
Kovács Anikó (2002): Régi katonai topográfiai térképek szelvényezése
Kovács Béla (1996): A GPS alkalmazása a térképészképzésben
Kovács Gábor (2011): Külső tájékozás nélküli légifotók alkalmazási lehetőségei
Lukács Lilla (2003): Prinz Gyula tájszemléletének és tájrajzi neveinek kartográfiai vonatkozásai
Máthé Tamás (2004): A színek szerepe a térképi ábrázolásban
Mihályi Balázs (2003): Budapest ostromának kartográfiai feldolgozása
Molnár Péter (2000): Digitális tájfutó térképtár készítése
Nagy Szabolcs (2009): A Székelyföld Orbán Balázs szemével
Nyőgéri Gábor (2018): Térinformatikai adatokon alapuló digitális, raszteres térképsorozat előállítása
Rakk Gyula (2007): A Kárpát-Pannon Információs Rendszer létrehozása grafikus CAD térképállományok GIS-GPS rendszerbe történő integrálása révén
Ruzsa Ágnes (2008): Magyar iskolai földrajzi atlaszok tematikus térképeinek vizsgálata
Somogyi Gergely (2005): Világörökségi helyszínek térinformatikai megjelenítése
Szánthó Dániel (2003): A térképek szerepe a régészetben az M0-ás útgyűrű megelőző régészeti feltárásának példáján keresztül
Szemerey Anna (2012): Nagyvárosi séták
Szuromi Balázs (2000): Tájfutótérképek készítése
Valyon Nóra (2016): Javaslatok a tematikus ábrázolási módszerek alkalmazására a közoktatásban
Vereszki Tibor (2001): A tájékozódási futó térképek története

Mesterszakos diplomamunkák 2011-től

Angyal Bálint (2013): Jelkulcs tervezése hipszometrikus domborzatábrázolású turistatérképre
Árendás Nikolett (2021): Térképsorozat szerkesztése a látássérült tanulók részére
Árvai Valentin (2021): Geológiai képződmények térképezése műholdképek alapján a Hátszegi-medencében
Bakó Tamás (2021): A Soroksári-Duna interaktív vízisport-térképe
Balázs Éva (2017): A lokális klímazónák változása az átépítések hatására a belső budai területeken
Bánkúti Balázs (2016): A Krím földrajzi nevei
Barancsuk Ádám (2015): Automatikus vetületfelismerés a fokhálózat alapján
Bleicher Andrea (2011): A tököli repülőtér felszínborítottsági vizsgálata nagy felbontású légifelvételekkel
Blénessy Berta (2013): Fiumei úti Nemzeti Sírkert webtérképe
Busznyák Kornélia (2019): A Rezi vár háromdimenziós modellezése fotogrammetriai módszerekkel
Csomós Boglárka (2016): Térinformatikai háttér elkészítése a "Dendrological Atlas" című botanikai könyvsorozat areálgeográfiai adatbázisához
Dusek Bence (2021): Közlekedési táblák automatikus térképezése
Eigner Péter (2019): A Tisza-tó idegenforgalmi célú térinformatikai adatbázisa
Eszényi Krisztián (2018): Épületen belüli navigációs segéd
Fakan Péter Bálint (2016): A Tihanyi-félsziget interaktív webes térképe
Farbinger Anna (2019): Magyarország vízrajzi térképezése
Farkas Réka (2018): A Görög-Kerekes atlasz vármegyetérképeinek adatbázisa
Gáncs Dániel (2012): Autonóm vízi jármű alkalmazási lehetőségei batimetriai mérésekhez
Gebei László (2019): A Margit-vonal térinformatikai rekonstrukciója
Gertheis Anna (2016): Nádasok hosszú távú dinamikájának térképezése
Gerzsenyi Dávid (2018): Geomorfometriai alapú felszínmozgás-veszélyességi becslések a Gerecse területére
Gulyás Zoltán (2013): A Reguly-térkép egy részletének modern kartográfiai feldolgozása
Gyenese Tamás (2018): A balatoni nádasok tér- és időbeli dinamikájának térképezése a vízszintváltozásokkal összefüggésben
Gyetván Tamás (2021): GK polgári topográfiai térképek webkatalógusa
Gyöngyösi Ádám (2012): Szárazföldi és tengerfenék-domborzati formák térképi ábrázolásának összehasonlító elemzése genetikai és morfológiai alapon
Hajdinákné Vörös Fanni (2019): A beépített autós navigációs rendszerek felhasználói igényeinek vizsgálata
Harsányi Melinda (2012): Devecser településszerkezeti elemzése a vörösiszap-katasztrófát követően
Hausenblasz András (2012): Perspektív térképi ábrázolások
Herczeg Balázs (2015): Az autóbusz-közlekedés térképszerű ábrázolása
Hillier Domonkos (2011): A Duna hidrológiai modelljének történeti vizualizációja, Vörös László 1833-as vízrajzi térképének geoinformatikai és kartográfiai feldolgozása
Horváth Attila (2017): A geokódolás szerepe az adatbázis alapú digitális térképek világában. Geokódoló szolgáltatások.
Horváth Gábor Roland (2018): Magyar földrajzi nevek angol nyelvre fordítása
Huszánk Daniella (2019): A Görög-Kerekes atlasz térképeinek vizsgálata vetületi szempontból
Ignácz Dóra Anna (2013): Burgenland történelmi atlaszai
Juhász Barbara (2014): Torzított kartogramok alkalmazásának lehetősége az oktatásban
Kacsándi László (2012): A Perczel-glóbusz teljes újraalkotása a már elkészült munkarészek integrálásával és kiegészítésével
Kádár Iván (2013): Térben és időben változó folyamatok megejelenítése webtérképen SVG alkalmazásával
Kádár Tünde (2016): Barlangtérképezés és modellezés a Mátyás-hegyi-barlang példáján keresztül
Kerkovits Krisztián András (2014): Sziklafalak modellezése közelfotogrammetriai módszerekkel
Kiss Bettina (2014): Kéziratos glóbusz digitalizálása és újraalkotása modern módszerekkel
Kiss Judit (2018): Kollaboratív kartográfia a köznevelésben
Kocsis Balázs (2020): Katasztrófák következményeinek térképi ábrázolása
Kocsis Viktória (2017): Épületek generalizálása a gyakorlatban
Koncsik Mátyás Gábor (2016): Az első világháború emlékei a Júliai-Alpokban, Interaktív webtérképes történelmi és turistakalauz
Konrádi Zoltán (2017): Csonttérképek szerkesztése az iharkúti ősmaradvány-lelőhely 2013 – 2016 közötti leletanyagának adatbázisa alapján
Kőnig Ferenc (2012): Budapest fürdőváros háromdimenziós térinformatikai adatbázisa
Kulcsár Hajnalka (2019): A Tisza-tó idegenforgalmi térképe
Lukácsa László (2014): A Sutjeska Nemzeti Park és környékének térképes és webes bemutatása egy magashegységi térképező mintaprojekt célterületeként
Madarász Péter (2016): A trianoni békeszerződés gazdasági térképeinek vizualizációja
Magyar Zoltán (2019): Cartactual folyóirat térképi adatbázis szerkezetének és webes megjelenítő felületének létrehozása
Maurer Mihály Tamás (2012): A nagymarosi erőmű kapcsán fellépő változások megjelenése a térképeken
Meláth Szabolcs (2019): OpenLayers alapú webes térképkatalógus
Merk Zsófia (2014): A Pál-völgyi-barlang 3D modelljének elkészítése és összevetése korábbi kutatási eredményekkel
Mesterházy Anna (2015): Háromdimenziós webes térinformatikai alkalmazások készítése az ESRI CityEngine segítségével
Mezei Gáspár Attila (2016): Méretarány és jelkulcs kapcsolata a történelmi térképek körében
Molnár András (2016): Bosznia-Hercegovina etnikai adottságainak kartográfiai bemutatása
Molnár Nikolett (2012): Webes térképkatalógus
Nagy Dóra (2011): Propagandatérképek
Nemes Krisztián (2012): Szkennelt raszteres térképek vektorizációja
Németh Nóra (2021): Az ArcGIS Online Dashboard felület kialakítása és a háttérben futó folyamatok bemutatása
Nyuli Éva (2012): Animációs térképi modellezés az Ipoly vízgyűjtő területén várható klímaváltozás hidrológiai következményeiről
Pál Márton (2019): Földtani túratérkép: tudománykommunikáció és örökségvédelem térképész szemmel
Patkó Máté (2020): Interaktív földrajzi névmutató készítése
Rapcsán Klaudia (2018): Német etnikai tömbök interaktív vizualizációja a weben
Rátvai Dániel (2018): Tematikus térképek készítése D3.JS függvénykönyvtár segítségével
Restás-Göndör Adrienn (2015): Barlangtérkép szerkesztése TLS felmérés adatainak felhasználásával
Reviczki Daniella (2021): A generalizálás automatizálásának története
Siki Csaba (2020): Székesfehérvár webes kalauza 1899-ben
Simó Benedek (2011): Egy digitális térképtár megvalósítási lehetőségei a Mapserver eszköz használatával
Supka Zsófia (2020): Hazánk hulladékgazdálkodási tevékenységeinek vizsgálata
Szabó Bence (2013): A Morelli Informatik lehetséges alkalmazása Magyarország Nemzetei Atlaszának elkészítésében
Szabó Enikő (2021): Budapesti agglomeráció urbanizációs folyamatai
Szabó Renáta (2012): Az Északi-sarki óceán tengerfenék-domborzati többnyelvű földrajzinév-tára
Szabó Tímea (2013): Tematikus térképek generalizálása webes felületen keresztül
Szabó Tímea (2014): Egy 16. századi kéziratos Magyarországtérkép geokartográfiai vizsgálata
Szaniszló Ádám (2016): A vasút kartográfiai ábrázolása
Szarvas Gábor (2013): Háborús események bemutatása modern kartográfiai eszközökkel
Szigeti Csaba (2015): Térképi információ értelmezésének mérése és az eredmények gyakorlati felhasználása személyre szabott térkép szerkesztésénél
Szlifka Ádám (2013): Animációs térképek a második világháborúról
Takács Tibor (2018): Középső-ferencvárosi klímazónák változásának térképi bemutatása
Takáts Tünde (2020): Talajerózió vizsgálata egy hegylábi mezőgazdasági területen a Gerecse térségében
Teszák Tamás (2016): A domborzatábrázolási módszerek digitális úton történő vizualizációs lehetőségei
Tokai Tibor (2013): Az SVG formátum, mint áthidaló eszköz a térinformatika, a grafika és a webes felületek között
Tolnai Gábor Nándor (2012): Városi vasúti területek térképezése és vizsgálata idősoros légifelvételek alapján
Torday Lilla Kinga (2018): A két Teleki-expedíció térképészeti vizsgálata
Tóth Bettina (2012): Korábban kiadott Magyarország földrajza digitális tananyag áttervezése, tartalmi szerkesztése és térképeinek kivitelezése
Tóth Erika (2016): Az állatvilág nagy utazói című atlasz szerkesztése
Ungvári Zsuzsanna (2012): Digitális térképtár tervezése és kivitelezése
Való Adrienn (2012): Tematikus térképek létrehozásának bemutatása a Mapserver segítségével Bulgária példáján keresztül
Varga Balázs (2014): Karancs webes turista-útikalauz
Varga Csaba Gergely (2020): Középkori települési adatok rekonstruálása kartográfiai és geoinformatikai módszerekkel
Varga Csilla (2014): Dunai árvízmodellek pontosságának vizsgálata nagyfelbontású légifelvételek alapján
Varga Ferenc (2018): Nyílt forráskódú térképes adatbáziskezelő és -megjelenítő a weben
Vassányi Gergely Botond (2022): Pontszerű jelek automatikus felismerése archív térképeken konvolúciós neurális hálózat használatával
Veress Orsolya (2018): Térképes szabad asztal kereső
Veszely Zsuzsanna (2014): A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) hazai, nem iskolai atlaszai (I. Világatlaszok)
Vörös Kinga Cecília (2015): Budapesti középkori emlékek webes atlasza
Vörös Réka (2021): Jelentősebb magyarországi geotópok ismertségének vizsgálata
Zelenka Balázs (2020): Térképek georeferálása hiányos koordináták segítségével
Zsiga Aurica Erika (2012): Budapest közösségi közlekedésének utasterheltsége
Zubán Diana Erzsébet (2013): A Perczel-glóbusz dél-amerikai és ázsiai névanyagának komplex feldolgozása (Rajzi újraalkotása, névmutatója, összehasonlító névvizsgálata)

Alapszakos szakdolgozatok 2009-től

Hausenblasz András (2009): Magyarország vasúti hálózatának sematikus térképei
Hillier Domonkos (2009): Az Ipoly mente infrastrukturális változásai a topográfiaia térképek tükrében
Ingiszi Gábor (2009): Sárvár város digitális térképe
Kőnig Ferenc (2009): Az Európai Unió söriparának térinformatikai rendszere
Pusztai Tamás (2009): Baja város idegenforgalmi célú térinformatikai rendszere
Való Adrienn (2009): Afrika tepülésneveinek geoadatbázisa a Perczel-glóbusz alapján

Blénessy Berta (2010): Kulturális célpontok Budapest belvárosában webtérképen
Gyöngyösi Ádám (2010): Budapest térképezettsége
Harsányi Melinda (2010): Hegyvidéki területek alternatív domborzatábrázolási módszerei
Ignácz Dóra Anna (2010): A spanyol gyarmatbirodalom felbomlásának térképi ábrázolása
Kacsándi László (2010): A diagrammódszer alkalmazási lehetőségei virtuális glóbuszokon
Lukácsa László (2010): A Maglic turisztikai térképe
Maurer Mihály Tamás (2010): A Dunakanyar turisztikai térképe
Molnár Nikolett (2010): Az Európai Unió nyelvi térképe II.
Nemes Krisztián (2010): A Cassini-féle vetületek és térképészeti alkalmazásaik
Restás-Göndör Adrienn (2010): Régi csillagtérképek pontossági analízise
Simon Dávid (2010): A tematikus térképek ábrázolási módszerei
Szabadfalvi Ádám (2010): A Maglic turisztikai térképe - boszniai oldal
Szabó Csaba (2010): A tanszéki vaktérképes oktatójáték bővítési lehetőségei
Szabó Miklós (2010): A felvidéki magyarlakta települések helységnévváltozásainak vizsgálata
Szabó Renáta (2010): A Gerecse turistaföldrajzi vizsgálata
Szarvas Gábor (2010): Mátyás király Magyarország webtérképen
Temesvári Veronika (2010): Légifényképező repülés tervezése a hagyományos eljárásoktól a digitális technológiákig
Ungvári Zsuzsanna (2010): Földgömbtérképek készítése digitális vetületi transzformációval
Zsiga Aurica Erika (2010): Budapest közösségi közlekedésének térképezése
Zubán Diana Erzsébet (2010): A mai magyar analóg katonai térképek megfelelése a NATO elvárásainak

Ádám Judit (2011): Az Európai Unió nyelvi térképe I.
Ambrus András (2011): Nagyfelbontású digitális légifelvételek elemzése, A 2010. októberi vörösiszap-elöntés térképi fedvénye és az elöntés statisztikai adatai
Bokor Balázs (2011): Térképi vetületek 3D-s interaktív vizualizációja
Csoma Róbert (2011): Terézváros kulturális és idegenforgalmi adatbázisa digitális térképen
Gulyás Zoltán (2011): A török hódoltság emlékei Magyarországon
Jagica Gabrijela (2011): Bezdán és környéke című térkép készítése
Kis Réka (2011): A Bedő-féle erdőátnézeti térkép digitális feldolgozása
Kővári Dezső (2011): Vektoros térinformatikai adatbázis helyesbítés
Németh Ildikó (2011): Dinamikus történelmi térkép a Google Earthben
Szabó Tímea (2011): A Szent Anna-tó és környékének háromdimenziós interaktív turistakalauza
Tokai Tibor (2011): Webes interaktív névmutató készítése virtuális glóbuszokon
Varga Péter Zsolt (2011): Háromdimenziós domborzattani segédanyag készítése
Veszely Zsuzsanna (2011): Északkelet Pest megye és Nyugat Nógrád megye hulladékgazdálkodása

Balázs Péter (2012): Budapest területének fejlődése 1945-től napjainkig
Bögöly András (2012): Magyar katonai tematikus térképek
Fülöp Dávid (2012): Ferdetengelyű szögtartó hengervetületek a térképészetben
Gódor Gábor (2012): Területváltozások Európában a XX. század '90-es éveinek világpolitikai eseményei nyomán
Juhász Barbara (2012): Calixtlahuaca régészeti lelőhely honlapja
Kádár Tünde (2012): A geolocation API működésének elemzése és lehetséges térképészeti alkalmazásai
Kerkovits Krisztián András (2012): A Föld geokartográfiai ábrázolása pillangó típusú oktaéder vetületekben
Kiss Bettina (2012): A Perczel-glóbusz újraalkotása az Indiai- és a Déli-sarki-óceán példáján
Kiss Gergő (2012): Matyóföld térképezettségének vizsgálata
Merk Zsófia (2012): A naprendszerbeli égitestek térképi ábrázolásának kérdései az Io alapján
Németh Krisztina Katalin (2012): A Perczel-glóbusz újraalkotása a Déli-Csendes-óceán példáján
Pócos Mária (2012): Felfújható földgömb digitális és analóg reprodukciója
Riba Gyula (2012): Európai hadi események és a térképismeret kapcsolata az újkortól 1945-ig
Sipiczki Róbert (2012): Az Oroszországhoz tartozó kaukázusi népek etnikai és nyelvi eloszlása és jellemzői
Slimbarszki Réka (2012): A magyarországi muszlim vallási épületek tájolásának kartográfiai értékelése
Sramkó Hedvig (2012): Cetfélék földrajzi elterjedésének bemutatása térképészeti módszerekkel
Szabó Tímea (2012): Az Európai Unió világörökségei
Szuromi Balázs (2012): A Balkán-térség geopolitikai vizsgálata
Torday Lilla Kinga (2012): A Kárpátkanyar a magyar és a román földrajztudományban
Vörös Kinga Cecília (2012): Térinformatikai adatbázis létrehozása Budapest I. kerületéről- idegenforgalmi adatokkal

Balázs Éva (2013): Geofizikai (mágneses) adatok 3D-s megjelenítése virtuális glóbuszon
Barancsuk Ádám (2013): Idő szerint torzított kartogramok készítésének automatizálása
Butor Zsanett (2013): Területi fejlődés egy kisváros történetén keresztül (Nagyatád)
Gertheis Anna (2013): A cserkészet elterjedése Magyarországon
Herczeg Balázs (2013): Budapest kötöttpályás tömegközlekedésének webtérképes bemutatása
Király Dénes (2013): A francia gyarmatbirodalom és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének bemutatása, térképi ábrázolása
Kis-Kurgyis Gábor (2013): Térképek felhasználása a sportokban
Kovács Péter Zsolt (2013): Az Enceladus térképezése a Cassini űrszonda segítségével
Priblinszky András (2013): Letenye GPS-térképe
Schlammer Zsuzsanna (2013): A polgári légi közlekedés térképei Magyarországon
Szabó Péter (2013): A lágymányosi egyetemi tömb és környékének felszínborítási változásainak távérzékelési-fotogrammetriai módszerekkel pontosított idősoros térképekkel való bemutatása
Szigeti Csaba (2013): Csepel-Királymajor és környéke területhasználatánakidősoros bemutatása archív térképek és légi felvételek alapján
Teszák Tamás (2013): Az európai németség a XX. században
Varga Olivér (2013): Időadatok megjelenítése térképi animációval

Bánkúti Balázs (2014): A nógrádi szénbányászat története
Csomós Boglárka (2014): Szerkesztéssel kapcsolatos problémák földtani térkép esetében, levezetett méretarányú térkép készítésének példáján bemutatva
Fakan Péter Bálint (2014): Tihany webes és analóg térképe
Fellegi Máté Dániel (2014): Tokaji mintaterület szőlészetének kartográfiai vizsgálata
Grecmájer Ákos (2014): Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése
Gyimesi Roland (2014): Az arab tavasz geopolitikai háttere
Kiszli Alexandra (2014): Nemzetiségi változások Németországban a II. világháború után
Kőszegi Balázs (2014): Sárospatak és környéke gombalelőhelyeinek térinformatikai rendszere
Lehoczky Márk (2014): Észak-budai régió közösségi közlekedésének térképezése
Madarász Péter (2014): Trianoni békeszerződés gazdasági térképeinek digitalizálása
Mezei Gáspár Attila (2014): Földrajzi nevek gyűjtése az Ipoly torkolatvidékén
Miklós Klaudia (2014): XVII. századi éggömbök összehasonlító elemzése
Molnár András (2014): A Dél-Dunántúl keskeny nyomközű vasútvonalainak bemutatása térképeken
Szaniszló Ádám (2014): Palócföld térképezettsége
Tóth Erika (2014): A madárvonulás ábrázolása térképeken

Aguera Márk (2015): A normandiai partraszállás térképi ábrázolása
Balogh Dániel (2015): A térképi generalizálás automatizálásának vizsgálata a vízrajz példáján
Farkas Réka (2015): A Velencei-tó webes kerékpáros térképe
Gyenese Tamás (2015): Az V. kerület idegenforgalmi célú térinformatikai adatbázisa
Horváth Attila (2015): Játszóterek térképes adatbázisa (Kispest)
Jónás Levente (2015): Budapest éjjel - A belváros térképe az éjszakai programszervezéshez
Király Péter (2015): Balatonkenese és Balatonakarattya térképe
Kiss Judit (2015): Térképjelek és tájékozódás gyermekszemmel
Kiss Veronika Flóra (2015): Római kori séták Pannoniában
Kocsis Viktória (2015): A térképi generalizálás automatizálásának bemutatása a partvonalak és az országhatárok példáján keresztül
Konrádi Zoltán (2015): A zuglói tűzcsaphálózat felmérése és rendszerezése
Kovács Máté (2015): Vakok és gyengénlátók közlekedését és tájékozódását segítő megoldások
Levárdy Tamás (2015): Baranya térképezettsége
Rainer Ambrus (2015): A Császári és Királyi 101. gyalogezred az első világháborúban
Rátvai Dániel (2015): Tata és Tóváros karsztforrásainak vízhozam változása térképen ábrázolva
Salamon Jenő (2015): Városi klimatóp térkép
Siki Csaba (2015): Az Aral-tó tragédiája webtérképen
Szabó Márton (2015): 3D-s felületmodellek előállításának lehetőségei - Webes és asztali alkalmazások összehasonlítása
Varga Ferenc (2015): Síkvetületek alkalmazása a topokartográfiában
Vass Krisztián Tamás (2015): Ausztrália története térképeken - A felfedezéstől a függetlenné válásig, térképanimációval

Busznyák Kornélia (2016): A Rezi vár és környékének háromdimenziós modellezése és annak felhasználása a turizmusban
Daróczi Bence (2016): Hajdúnánás névgyűjteményének megjelenítése térképen
Eszényi Krisztián (2016): Vecsés fejlődésének története korabeli térképek alapján
Farbinger Anna (2016): Helyhez kötött magyarázó megjegyzések virtuális glóbuszokhoz
Gebei László (2016): A Don-kanyari áttörés webes megjelenítése
Gerzsenyi Dávid (2016): Morfometriai és morfográfiai térképek szerkesztése a Gerecse ÉNY-i területének domborzatmodellje alapján
Kovács Bence (2016): A polgári légiközlekedés útvonalai Magyarországon
Kulcsár Hajnalka (2016): Földrajzi névanyag feltárása a magyar–szlovén határvidéken
Meláth Szabolcs (2016): Térképes játékok a weben
Németh László (2016): A Kárpát-medence közúthálózat fejlődése a XX. században
Németh Tamás (2016): A Hungaroring működésének hatása Kerepes és Mogyoród településfejlődésére
Neumark Milán (2016): A brit gyarmatbirodalom felbomlásának térképi ábrázolása
Rapcsán Klaudia (2016): Német etnikai tömbök a Kárpát-térségben
Rigó Dániel (2016): Kőbánya térképe, kutyatartók számára
Takács Tibor (2016): Budapest közterületneveinek változása
Varga Csaba Gergely (2016): A területi revíziók térképészeti vonatkozásai

Balázs Tamás (2017): Jánoshalma webes térképe
Beszkid Arthur (2017): Webes összehasonlító névrajzi kereső kialakítása glóbuszokhoz
Dósa Attila (2017): A fantázia térképei - A fantasy-világok térképi ábrázolásának elemzése, kartográfiai párhuzamok
Eigner Péter (2017): Helyközi buszjáratok interaktív vizualizációja menetrendi adatok alapján
Galli Csaba (2017): Vízmélység térképezése modern eszközökkel
Hajdinákné Vörös Fanni (2017): Vulkáni salakkúpok geomorfometriai vizsgálata SRTM és LiDAR adatok alapján
Huszánk Daniella (2017): A fővárosi tömegközlekedési hálózat vizsgálata az akadálymentesítettség szempontjából
Huszár István (2017): A nyugat-európai front alakulása a normandiai partraszállás után
Kocsis Balázs (2017): Szintvonalak vektorizálása
Luzsi Péter Gergely (2017): Talajtani térképsorozat a weben
Magyar Zoltán (2017): Marsi becsapodásos kráterek DTM-alapú morfometriai elemzése
Pál Márton (2017): Váraszó helynevei
Patkó Máté (2017): Magyarország közigazgatási határainak változása a XX. században
Sipos Kristóf (2017): Szerkezetföldtani célú adatbázis építése a Mátra archív térképei alapján
Szántó Henriett (2017): Hengervetületek alkalmazása a magyar topográfiában
Szlovák Gergely (2017): Az adatábrázolás fejlődése és a műholdak kitüntetett szerepe az erdészetben

András Vince (2018): Kerékpártúra útvonalak a Csepel-sziget környékén
Bugyi Dávid Márk (2018): Balatoni nádasok területfelmérésének pontosságvizsgálata
Császár Péter (2018): Magyarországi heliportok
Dusek Bence (2018): Pilóta nélküli repülő eszközök alkalmazhatósága a precíziós mezőgazdálkodásban
Supka Zsófia (2018): A kiskőrösi Petőfi túra térképes bemutatása
Szabó Enikő (2018): Lágymányos fejlődésének térképi ábrázolása
Takáts Tünde (2018): Talajerózió és üledékfelhalmozódás térképezése távérzékelési adatok alapján
Zelenka Balázs (2018): Baranyi-vetületek explicit egyenleteinek meghatározása

Árendás Nikolett (2019): Tata várostérképének szerkesztése
Árvai Valentin (2019): Domborzatmodellezés a Bakony-Balaton Geopark területén a Sentinel Toolbox segítségével
Bakó Tamás (2019): Klímazónák változása a városfejlődés hatására Angyalföld vízparti területein
Bordács Anna (2019): Kalandregényekben szereplő útvonalak rekonstruálása korabeli térképek alapján
Jurcsák Viktória (2019): Számiföld és számi nép
Németh Nóra (2019): A Hanság vízrendezési története
Pataki Linda (2019): Miskolc kereskedelmi útvonalainak változásai (XIV-XVII. század)
Pataki Virág (2019): Térképsorozat Devecserről - A vörösiszap-katasztrófa hatásai
Reviczki Daniella (2019): Egy szépirodalmi mű térképes kiegészítése (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)
Süle Benjámin (2019): 3D sziklamászó térkép
Szamos Márton (2019): A Bükk turistaföldrajza
Takács Márton (2019): A Túr térképezettségi és turisztikai vizsgálata
Tegez Balázs András (2019): Régi és mai térképek webes szimultán megjelenítése
Varga Lola (2019): Telekocsi szolgáltatás adatainak elemzése és térképi megjelenítése
Vassányi Gergely Botond (2019): Holtfa-detektálási eljárások vizsgálata lézerszkennelt adatokon
Vörös Réka (2019): Az antanthatalmak térképhasználata az I. világháborúban a nyugati fronton

Balla Dániel (2020): Háromdimenziós makett készítése digitális domborzatmodellből
Farkas-Németh Zoltán (2020): A kartográfia és a téri tájékozódás. Az északi irány térképeken és iránymutatásos térképek alapján
Flórián Ilona (2020): A Woldan-térkép térképtörténeti vizsgálata
Germus Blanka (2020): Két keréken négy kapun át Miskolcon. A kerékpározás területei – közlekedés, sport, turizmus – közötti összefüggés
Gurály Attila (2020): Mederesés-vizsgálat domborzatmodell alapján Komárom-Esztergom megye vízfolyásainál
Horváth Dávid György (2020): A videojátékok világának szerkezete és a térképészet kapcsolatának bemutatása a nyitott világú játékokon keresztül
Lehoczki Ágoston (2020): Geoturisztikai célú térkép szerkesztése a Hármashatár-hegy környékéről
Nyulas Levente Vince (2020): Topográfiai térképművekből levezett digitális domborzatmodellek összevetése a mai Magyarország területén
Stork Mihály (2020): LIDAR adatok felhasználása a tájfutó térképekben
Szemán Levente (2020): Különböző témákhoz optimalizált térképstílusok a Mapbox Studioban
Tóth Kornél (2020): Játéktérkép-felismerő játék készítése

Czigányi Tamás (2021): A Rohlfs-expedíció (1873-74) térképeinek történeti vizsgálata és geoinformatikai feldolgozása
Dobra Eszter Virág (2021): Térképolvasás általános iskolás tanulóknál
Géczy Anna Laura (2021): Erdőterületek időbeli változása interaktív térképeken
Hajdú Edina (2021): A mátrai turistaúthálózat webes történeti áttekintője
Koós Katalin (2021): Középiskolás tanulók részére készített "Multimédia a térképeken" című honlap modernizálása
Kuris Zoltán (2021): Webes összehasonlító névrajzi kereső fejlesztése glóbuszokhoz
Major Bertalan (2021): Középiskolás tanulók részére készített térinformatikai honlap modernizálása
Sárközi Ágnes (2021): Sztereokamerás rendszerek alkalmazása a térképészeti gyakorlatban
Sárközy Zsófia (2021): Térinformatikai alapú útvonalelemzés tájfutótérképen
Tóth Izsák (2021): Drónokkal történő terepi felvételezés a precíziós mezőgazdaság elősegítésének céljából


Angol nyelvű térképész mesterszakos diplomamunkák 2018-tól

Ahmed Adwan (2018): Spatio-temporal analysis of the Sea of Galilee area using remote sensing and GIS-based model: Markov-cellular automata
Akhil Valayamkulangara (2020): A case study of critically endangered Dravidian languages in south India
Cherif Ibbou (2021): Soundscape mapping in urban context using GIS techniques (Case study area 11 district Budapest Hungary)
Farooq Abbas Salman Al-Quraishi (2018): Web GIS for Iraqi electrical grid system
Francisco Manuel Guerrero Narváez (2021): Analysis and comparison of maps made in the 18th century of the Amazon river
Kalamkas Yessimkhanova (2019): Mobile application for indoor wayfinding
Lewis Mjomba Ndung'u (2021): Comparison of topographic maps’ legends
Nargiz Safaraliyeva (2018): Glacier changes monitoring in Caucasus based on remote sensing data
Nour Naaouf (2019): Solar Farm Suitability Analysis Model Using GIS Case Study of As-Salamiyeh District, Syria
Omer Ahmed Ibrahim (2020): Modelling, validation and updating an old cadastral map using GNSS and UAV
Peshawa Salih (2021): Planning a GNSS CORS Network for the Kurdistan Region of Iraq “A study on how the baseline length and Galileo constellation influence the RTK positioning quality
Raed Suhail Mohammad Wahsheh (2018): Indoor navigation systems in ELTE building
Reddah Messaoud (2021): Website on map concepts for Algerian pupils
Sara Alejandra Mendoza Urrea (21): Comparison of the Effect of Atmospheric Correction Methods on Chlorophyll-a Estimation in Fúquene Lagoon
Yazan Hassan (2019): Dynamic maps of Tartous port based on remote sensing and GIS

Tudományos diákköri dolgozatok (TDK)

Kuszálik József: A tájfutó térképekről (2000)
Spitzer Tamás: A 159-es autóbusz Csepel történetében (2001)

Tudományos cikkek

Dr. Forgács Zoltán: A térképészeti adatok díjszámításának európai gyakorlatáról (2001)
Nemerkényi Zsombor: Magyar László munkásságának értékelése, térképészeti, földrajzi és kulturális-antropológiai elemzés alapján (2002)
Hidas Gábor: Egy pályázat tanulságai (2006)

Angol nyelvű anyagok

Description directory of the Hungarian Geodetic Reference
HUNGARIAN STANDARD PROPOSAL, Digital Base Map (DAT). Conceptual Model
News of the Hungarian Agency on Land Administration and Mapping (1997)

Egyéb digitális gyűjtemények

Virtuális Glóbuszok Múzeuma
Szertár.elte.hu – Régi oktatási eszközök a weben
Digitális Térképtár
Régi műszerek
A térképkészítés története
A magyar térképészet nagyjai – Arcképcsarnok