A világ országai

Térképek, zászlók, adatokKészítette és kiadja az Agát Kft. TOP-O-GRÁF Térképészeti Irodája.
A fenti kiadvány országtérképeit a Tanszék oktatói, doktoranduszai készítették:
A munkacsoport vezetője: dr. Zentai László
Tagjai: Kőhegyi Zoltán, Vázsonyi Zsolt, Kovács Béla (levilágítás)
Adatok, országleírások: MAP-A-DAT
Adatok lezárva: 1995. február 17.
Részlet a könyv bevezetőjéből

Ez a zsebkönyv ... azért készült, hogy gyors eligazodást nyújtson a világ országai között.
Földünkön gyors és jelentős változások zajlottak az elmúlt években: országok bomlottak fel, mások egyesültek, új államok alakultak. Mivel ez a változás folyamatos, csak a pillanatnyi állapotot rögzíthettük, mintegy lefényképezvén az országokat.
A könyv teljes anyaga számítógépen készült, az adatokat, térképeket folyamatosan karbantartjuk, hogy a következő kiadásban ismét pontos és friss információkkal szolgálhassunk.
A Föld valamennyi független országának önálló fejezetet szenteltünk, amelyben megtalálja az ország zászlaját, rövid leírását, legfontosabb adatait és térképét. A mértékléc és az áttekintőtérkép a térkép használatát segíti. A fejezetet az ország külbirtokaival zárjuk, szűkített tartalommal.
A független országok magyar nevük szerinti betűrendben szerepelnek a kiadványban, de a könyv végén található névmutatóban valamennyi ország, függő terület, jelentős országrész mai, valamint az elmúlt negyedszázadban használatos nevét is megadtuk, a névváltozásokkal együtt. Reméljük, hogy ez és a jelen bevezetőt követő rövidítésjegyzék megkönnyíti a könyv használatát. A forrásjegyzékben tüntettük fel azokat a könyveket, térképeket, atlaszokat, számítógépes adatbázisokat (szoftver), amelyeket a kiadvány készítésekor felhasználtunk.
Ha Ön inkább vizuális típus, a kereséskor használhatja a könyv első részében elhelyezett miniatlaszt, ebben megtalálja a világtérkép mellett valamennyi földrész domborzatát és országait bemutató térképeket. A világtérképen a földrészeket kiszíneztük, ugyanez a szín látható az országok térképe mellett, a lap szélén. A kontinenstérképeken az országok ugyanolyan színűek, mint saját fejezetükben.


Egy mintalap a kőnyvből! (Magyarország) - 84 kB!


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!