A digitális fakszimile kiadás térképeinek listája

CÍMLAP1 (fekete-fehér)
CÍMLAP (színes)

Hol fekszik Közép-Európa?
Közép-Európa helye a kontinensen
Parttávolság
Klímatájak
Közép-Európa hegyszerkezete
Közép-Európa földtani térképe
Orografikus (hegyrajzi) metszetek
Domborzat
Fő vízgyűjtőterületek

Erdőterületek uralkodó fanemei
Erdőterületek
Közép-Európa talajféleségei
Közép-Európa talajtérképe
Domborzat és politikai határok
Helységnevek
Közép-Európa nagyobb tájai
Januári légnyomás és a tél uralkodó légáramlásai
Júliusi légnyomás és a nyár uralkodó légáramlásai
Az évi középhőmérséklet (Tengerszintre átszámított adatok)

A januári középhőmérséklet (Tényleges adatok)
A júliusi középhőmérsékle (Tényleges adatok)
A hőmérséklet szélső kilengésének átlagos értékei
A legmelegebb és leghidegebb hónap középhőmérséklete közötti különbség s
A hőmérséklet évi járása
A fagyos napok száma
Az évi csapadékmennyiség
A tavasz csapadéka
A nyár csapadéka
Az ősz csapadéka

A tél csapadéka
A csapadék évi járása
Januári légnedvesség
Júliusi légnedvesség
A napsütés évi összege
Csapadék és felhőzet
Közigazgatási járásnevek a Kárpát-medencében és környékén 1930 táján
Népsűrűség (közigazgatási járások szerint)
Népsűrűség (összefüggő nagyobb területenként)
A népesség eloszlása

Közép-Európa lakossága, területe és népsűrűsége tájegységenként
Közép-Európa lakossága, területe és népsűrűsége nagytájegységenként
A nagyvárosok lakosságának fejlődése 1800-1940 között
Nemzetiségi többség 50%-on felül
Nemzetiségi többség 75%-on felül
Nemzetiségi keveredés
Tiszta nemzetiségű területek
Kisebbségek
Nemzetiségek lélekszáma tájegységenként (ezer főben)
Németek

Oroszok, ukránok, rutének
Olaszok (ladinok, friuliak)
Lengyelek
Magyarok
Románok
Csehek, morvák
Szerbek (montenegróiak, macedónok)
Bolgárok
Horvátok (bunyevácok, sokácok)
Szlovákok

Szlovének (vendek)
Albánok
Törökök (tatárok, gagaucok)
Bosnyákok
Cigányok
Szlávok
Szlávok és természetes szaporodásuk
Vallásfelekezetek (50% felett)
Római katolikusok
Görög katolikusok

Protestánsok
Görögkeletiek
Mohamedánok
Izraeliták
Közép-Európa lakosságának foglalkozási megoszlása tájegységenként (keresők és eltartottak)
Közép-Európa lakosságának foglalkozási megoszlása nagytájegységenként (keresők és eltartottak)

Mezőgazdasági népesség az összlakosság százalékában
Mezőgazdasági népsűrűség
Ipari népesség
Kereskedelemmel és közlekedéssel foglalkozó lakosság

Közszolgálati és szabadfoglalkozású lakosság
Analfabéták
Analfabétizmus és a természetes szaporodás
Mezőgazdasági népesség és analfabetizmus
Nyugati kereszténység és analfabetizmus
Élve születések 1930 körül
Halálozás
Élveszületések aránya tájegységenként 1920-1941 között (1000 lakosra)
Halálozások aránya tájegységenként 1920-1941 között (1000 lakosra)
Természetes szaporodás

A természetes szaporodás aránya tájegységenként 1920-1941 között (1000 lakosra)
Csecsemőhalandóság
Népsűrűség és természetes szaporodás
Életkormegoszlás Közép-Európában (1930)
A földterület megoszlása művelési ágak szerint
Szántóföld (az összterület százalékában)
Rétek
Közép-Európa rétjeinek és legelőinek jövedelmezősége 1935 körül
Legelők
Erdőterület

A gabonával és burgonyával bevetett terület megoszlása termények szerint
Búza
Búza hektáronkénti termésátlaga
Az összlakosságra jutó búzafejadag
Rozs
Rozs hektáronkénti termésátlaga
Az összlakosságra jutó rozsfejadag
Búza- és rozsfejadag — felesleg és hiány
Árpa
Árpa hektáronkénti termésátlaga

Az összlakosságra jutó árpafejadag
Zab
Zab hektáronkénti termésátlaga
Az összlakosságra jutó zabfejadag
Kukorica
Kukorica hektáronkénti termésátlaga
Az összlakosságra jutó kukorica fejadag
Burgonya
Burgonya hektáronkénti termésátlaga
Az összlakosságra jutó burgonyafejadag

A rendelkezésre álló termésfejadag tájegységenként
Rendelkezésre álló termésfejadag nagytájegységenként
Felesleg és hiány az emberi táplálkozásra szolgáló gabonaneműekből és burgonyából tájegységenként
Nem mezőgazdasági népesség
Az emberi táplálkozás céljára rendelkezésre álló gabona és burgonya termelése és a belőlük fennálló felesleg és hiány
100 mezőgazdasági lakosra jutó állatállomány
100 mezőgazdasági lakosra eső háziállatok száma
Ló állomány 1935 körül
Szarvasmarha állomány 1935 körül
Rendelkezésre álló marhahús mennyiség fejenként

Sertésállomány 1935 körül
Rendelkezésre álló sertéshús mennyiség fejenként
Rendelkezésre álló sertészsír mennyiség fejenként
Juhállomány 1935 körül
Rendelkezésre álló juhhús mennyiség fejenként
Rendelkezésre álló hús- és sertészsír fejadagok tájegységenként
Húsfelesleg, ill. -hiány (szükséges mennyiség fejenként 25 kg)
Az egyes területeken rendelkezésre álló húsmennyiség, egybevetve a felesleggel, ill. hiánnyal

Közép-Európa bányatermékei (a termelés értéke alapján)
Közép-Európa szénkészlete

Szén- és szénhidrogén-termelés 1930-1938 táján
A bányászati termelés összehasonlító táblázata (1937)
Érckészlet
Vas-, réz, alumínium- és acélnemesítő ércek termelése (1928-1938 táján)
Só és egyéb ásványok termelése
Közép-Európa út- és vasúthálózata 1935 körül
A Közép-Európához kapcsolódó területekről indított izokrón vonalak (személyvonaton)
Az egyenlő vonat-út távolságok vonalai néhány Közép-Európához közeli, fontosabb központból

Izokrónikus vonalak néhány fontos európai központból (gyorsvonaton)
Személyforgalom 1938

A legfontosabb átmenő áruszállító útirányok Közép-Európában
Közép-Európa egyes jelentősebb városaiból 6 óra alatt elérhető terület
Légijáratok 1935 körül
Közép-Európa műsorleadó rádióállomásai 1937-1941
Ausztria importja országonként (1933-1935)
Ausztria exportja országonként (1933-1935)
Csehszlovákia importja országonként (1934-1937)
Csehszlovákia exportja országonként (1934-1937)
Magyarország importja országonként (1934-1937)
Magyarország exportja országonként (1934-1937)

Jugoszlávia importja országonként (1936-1937)
Jugoszlávia exportja országonként (1936-1937)
Románia importja országonként (1934-1937)
Románia exportja országonként (1934-1937)
Bulgária importja országonként (1936-1937)
Bulgária exportja országonként (1936-1937)
A külkereskedelem fejlődése öt országban 1922-1937 között
Ország-, tartomány- és megyehatárok 1910-ben
Ország-, tartomány- és megyehatárok 1930-ban
Az országok, tartományok és megyék nevei 1930-ban

Ország-, tartomány- és megyehatárok 1942-ben
Néhány jelentősebb birodalom területi fejlődése
Államhatárok tartóssága Közép-EurópábanVissza a Közép-Európa Atlasz kezdőlapjára!
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!