Amiről a térképek mesélnek (CD-ROM)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Oktatástechnika Multimédia Stúdiója és a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával multimédiát készített "Amiről a térképek mesélnek" címmel. Kiadását az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Tankönypályázata támogatta. Kiadja az ELTE Eötvös Kiadó.
A CD-ROM bemutatja a térképkészítés - benne Lázár "deáktól" napjainkig a magyar térképészet - történetét, a legszebb, leghíresebb tárgyi emlékeket, a térképek és egyéb térképészeti ábrázolási formák tervezésének, készítésének és használatának módszereit, a legfontosabb elméleti ismereteket. A készítők külön figyelmet fordítottak a magyar katonai térképészet történetére és a katonai térképkészítés módszereire.

Szerkesztők: Klinghammer István - Mosonyi László - Török Zsolt


Miről mesélnek a térképek? Röviden: a kerek egész világról. Vagy még inkább világokról: régiekről és újakról, közeliekről és távoliakról, valóságosakról és mesebeliekről. Nem csoda, hogy az embert szinte észrevétlenül körülvevő sokféle térkép, földgömb, és más térképészeti ábrázolási forma között nem könnyű eligazodni.
Miért van szükség a térképekre? Merthogy sokszor és sokféleképpen használjuk őket, az biztos. Nos, a modern kutatások szerint mindenki fejében hordja a világról alkotott térképét, amely segíti a tájékozódásban. Csakhogy ezek a térképek egyéniek, nem pontosak és korlátozott tartalmúak, így azután szükségünk van egy olyan kisokosra, amely kiegészíti képességeinket. Nagyon régen rájöttek őseink, hogy milyen hatalmassá tesz bennünket a térkép, hiszen egyetlen papírlapon akár az egész világot megmutathatjuk.
Nézzük meg, hogyan változtak, alakultak, fejlődtek a különböző korok térképei! Ismerkedjünk meg a térképészet hosszú történetével. Az emberek ugyanis már jóval az írás feltalálása előtt lerajzolták környezetüket, persze, még nem egészen úgy, ahogyan ma tennénk.
A térképészet története során a XVIII. század első feléig elsődlegesen a gyakorlat alakult ki. A térképszerkesztés művészetnek számított, és egyben magas szintű tudományos ismereteket feltételező kézművesség is volt. A későbbiekben a térképészet kapcsolatba került egy egész sor olyan tudományággal, amelynek már a megszületésénél is szerepet játszott: például a geológiával, a meteorológiával, az oceanográfiával. A 19. század utolsó harmadtól megjelenő tematikus térképek és földgömbök a szaktudományok globális ismeretanyagát összegzik.
A térképkészítés, a föld- és éggömbszerkesztés, a művelődéstörténet olyan izgalmas területe, amely mind a tudományhoz, mind pedig a művészethez kapcsolódik.


A térkép szó jól fejezi ki a lényegét, a térnek a képe, azaz a valóságnak a tükörképe. A teljes valóságot azonban nem lehet egy-egy térképen bemutatni, ezért ki kell válogatni azt az információmennyiséget, ami még ábrázolható és a mégis közvetíti a leglényegesebb ismereteket a felhasználónak.
Hogyan zajlik ez a folyamat a felméréstől a szerkesztésen, tervezésen, készítésen át egészen a sokszorosításig? Milyen térképeket, atlaszokat, glóbuszokat készítenek és hogyan használják azokat az idegenforgalomban, a közlekedésben, a gazdasági életben, az oktatásban és még számtalan területen, vagyis a mindennapi életben? Miként használja fel a térképészet a technika legújabb vívmányait, az űrkutatás, a telekommunikáció, a számítástechnika által nyújtott lehetőségeket? Hogyan készíthetünk egyszerű térképeket, térképszerű ábrázolásokat saját munkáinkhoz, tanulmányainkhoz és ilyenkor milyen szempontokra kell ügyelni? Az anyag segítséget nyújt abban is, hogy a jelentős kínálatból ezentúl a céljainknak legmegfelelőbb és a legjobb színvonalon kivitelezett térképeket szerezzük be.
A CD-ROM-on megtalálhatók a legfontosabb ismeretek, amelyek a fenti kérdésekre, problémákra is választ adnak. A digitális kartográfia nagymértékben átalakította a térképszerkesztés korábbi folyamatát, de a számítógép, a szoftver és a hardver birtoklása, a szkenner vagy a digitalizáló tábla használata nem helyettesíti a szükséges szaktudást.
A multimédia megteremti a lehetőséget arra, hogy a tanulni vágyó felhasználók a legcélszerűbben igazodjanak el a bőséges ismeretanyagban, s közben megismerhetik a térképészet kiemelkedő alakjainak életrajzait, a legfontosabb hazai intézményeket, szervezeteket, gyűjteményeket és folyóiratokat, a gyártó cégeket és a legújabb térképészeti anyagokat.
Nemcsak a hazai, de a nemzetközi kínálatot is tekintve, ebben a témakörben ez az első, az ismeretek ilyen széles körét átfogó multimédia.


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkacsoportja olyan CD-ROM-ot készített, amely elmeséli a térképkészítés történetét, megismertet a leghíresebb térképekkel és glóbuszokkal, a térképészeti ábrázolás formák tervezésének, készítésének, használatának elméleti és gyakorlati tudnivalóival.
A multimédia természetesen ismerteti a legújabb eljárásokat és a legkorszerűbb térképeket és atlaszokat is. Az anyagban kiemelten szerepel a katonai térképészet és az iskolai célú térképek múltja és jelene. A mintegy 1000 térképet, képet, ábrát, 12 filmrészletet és animációt is tartalmazó anyagot, a fogalmakat, tárgyakat, eljárásokat, életrajzokat, cégeket és intézményeket bemutató részletes lexikon egészíti ki.
Az intellektuális kalandozásra csábító CD-ROM az ismeretterjesztésen túl jól használható a közoktatásban és felsőoktatásban, valamint a pedagógus továbbképzésben is, de lehet szép ajándék, vagy vetélkedők díja, kiváló eredmények elismerésének jutalma is.


További információ:
Mosonyi László szerkesztő
ELTE TTK Oktatástechnika
1117 Bp. Pázmány sétány 1.
Tel: 372-2980
Fax: 372-2948
E-mail: mosonyi@ludens.elte.hu

ELTE Eötvös Kiadó

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Tel: 266 9206
E-mail: eotvoskiado@ludens.elte.hu


Képernyőképek - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20