Digitális világatlasz magyarul
(megjelent a Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat 1995/5. számában)


írta: dr. Zentai László


Az Elektronikus Atlaszok - amely a Cartographia Kft., az ELTE Térképtudományi Tanszéke és a Rudas & Karig Kft. közös együttműködésében készül - egy olyan digitális multimédia térképsorozat, melyhez hasonlóra egyelőre nem nagyon van példa. A sorozat első elemeként már megjelent a politikai és gazdasági világatlasz. Ennek előzménye, digitális térképi alapja a Rudas & Karig Kft. saját fejlesztésű, német nyelvterületen már többezer példányban eladott PC-Atlas nevű német nyelvű szoftvere (mely azért térképész szemmel nézve még kommersz terméknek sem volt igazán jó minőségű). A hazai kiadás nem a PC-Atlas egyszerű lefordításából, magyarításából állt, hiszen például a térképi névanyag nagymértékben kibővült, a korábbi verzió vonalas térképi elemeit (partvonal, vízrajz, országhatárok) szakmai szempontok szerint javítottuk. A magyarítás hagyományos térképi alapja sok tekintetben (elsősorban névírás) a Kartográfiai Vállalat 1992-ben kiadott Földrajzi Világatlasza volt.

Hasonló termékek és technikai alapok

Digitális atlaszok (elsősorban angol nyelven) már néhány éve kaphatók a piacon, az ismertebbek pl. a PC Globe, a Global Explorer, ill. a National Geographic Picture Atlas of the World. Ezek, illetve az ehhez hasonló termékek is a nagyközönséghez szólnak, de "filozófiájuk", technikai megvalósításuk színvonala igencsak eltérő. A már említett PC-Atlas szoftver egyike azon kevés ilyen jellegű szoftvereknek, ahol a térképi alap vektoros: azaz a szoftver az egyes térképi elemek koordinátáit tárolja, nem pedig egy képernyőképet, ahogy ezt a raszteres megoldású szoftverek teszik.
A vektoros megjelenítés lehetővé teszi a térképek különféle méretarányban, tetszőleges kivágatban történő szemlélését, viszont hátránya a lassúbb képfelépítés, hiszen minden egyes alkalmommal ki kell számítani, hogy a térkép melyik része látható a képernyőn. A vektoros megvalósítástól azért is idegenkednek a szoftverfejlesztők, mert egy részletes vektoros térkép igen nagy manuális munkával (digitalizálás) készülő termék és ennek, mint nagyon értékes adatbázisnak a további védelme csak speciális adatformátum használata esetén valósítható meg.
A raszteres megvalósítás esetén az egyes térképek egy adott felbontású (szabvány VGA esetében 640x480 képpontot tartalmazó) képernyőképnek tekinthetők, tehát részletességük is ennek megfelelő. Általában nem nagyíthatók ki, de ezzel egyébként sem lehetne újabb részleteket látni. Sokkal gyorsabb a képernyőn való megjelenítés, nem kell különösebben védeni a digitális adatbázist, hiszen a raszteres térkép másra nemigen használható fel. Nagy hátránya - a felhasználó szempontjából -, hogy az egyes térképi területek (országok) nagysági viszonyai általában rejtettek maradnak (hiszen minden egyes ország általában kitölt egy képernyőt, azaz hasonló nagyságban látható pl. Andorra és Brazília) és nem lehet folyamatosan "végigsétálni" a térképen. További hátrány, hogy a képernyő arányai nem változtathatók, így bizonyos országok (pl. Chile, Új-Zéland) nem mutatnak jól a fekvő téglalap alakú képernyőn.

Problémák és lehetőségek

A digitális atlasz szakmai felülvizsgálatát az ELTE Térképtudományi Tanszékén végeztük el. Ez jórészt a térképi névrajz teljes átvizsgálásából, magyarításából, illetve a vonalas hibák javításából állt, továbbá az azóta történt változások felvételéből (új országok: Eritrea, Palau).
Bármilyen formában is valósítunk meg egy digitális térképet, át kell vennünk a hagyományos kartográfia többszáz év alatt kialakult ábrázolási módszereit, azokhoz igazodnunk kell. A vektoros megvalósítás olyan alapproblémákat vet fel, amellyel már a munka első fázisában szembetalálkoztunk:

A digitális változat hátrányai a hagyományos térképekkel szemben

1. Az atlasz használatához számítógép, illetve alapfokú számítógépes (PC-s) ismeretek szükségesek. Ez ugyan ma még nem általános, de hazánkban is néhány éven belül ez teljesen általánossá, használati eszközzé válik. A vektoros változat sajátossága, hogy minél komolyabb (erősebb processzorú) PC-t használunk, annál gyorsabb a program működése, a képernyőkép felépítése. A program működéséhez Windows 3.1 környezet szükséges, annak minden nyelvi változatával működik.
2. Egy hagyományos atlaszlap óriási mennyiségű információt tartalmaz. Egy digitális térkép soha nem lesz képes olyan jellegű átfogó áttekintésre, mint egy hagyományos térképlap, a képernyő korlátozott felbontóképességének következtében. Még ha a hagyományos 640x480 képpontos megjelenítés helyett az egyre inkább terjedő 1024x768 képpontos megjelenítést is használjuk (ehhez már mindenképpen nagyobb monitor szükséges), akkor sem leszünk képesek egy átlagos atlaszlapot egy képernyőnyi területen úgy ábrázolni, hogy annak összes megírása olvasható legyen. Azaz, ha csak a megírások számát tekintjük, akkor a térképek információtartalma kisebb.

A digitális változat pozitívumai

1. A digitális atlasz kétféle változatban készült el. A hajlékonylemezes változaton kívül egy CD lemezes verzió is készül, amelyen 952 darab színes fénykép (az adott ország jellegzetességeit bemutató kép, tájkép, városkép) egészíti ki az atlaszt. Mivel a felhasználók hardverlehetőségei különbözőek lehetnek, így a képek kétféle változatban is megtalálhatók a CD lemezen (256 színű és ún. true color, valódi fényképminőségű kivitelben).
2. Az egyes térképei elemek eltérő rétegeken találhatók, ezek tetszőlegesen ki-be kapcsolhatók (vízrajz, domborzatábrázolás, különféle megírások), azaz elérhető, hogy csak általunk meghatározott térképi elemeket lássunk egyszerre a képernyőn.
3. Minden országhoz tartozik egy komoly adatbázis (földrajzi, politikai és gazdasági adatok, zászlók), melyek segítségével tematikus térképek szerkeszthetők. Egyes adatok diagramok formájában jelennek meg (demográfiai adatok több időpontra vonatkozóan), melyek lehetnek többfélék is: oszlop-, torta-, sávdiagram.
4. A képernyőn mozgatott kurzor folyamatosan kiírja egy státuszsorban, hogy milyen földrajzi koordinátán áll, illetve éppen mely ország területéhez tartozik az aktuális pont. Ez esetben természetesen a program csak a szárazföldi területekkel foglalkozik, a tengerek esetében nem jelzi ki a hovatartozást, mert az esetek egy részében ez igencsak vitás kérdés (parti vizek, stb.)
5. Bármely két pont távolsága, illetve egy sokszögvonal hossza a program megfelelő funkciójával könnyen számítható. Mivel a városok földrajzi koordinátáit tárolja a program, így a számított hosszak gömbi távolságok.
6. Az egyes országokból különféle csoportok készíthetők (van néhány előre definiált, de a felhasználó is tetszőleges számút készíthet), a különféle csoportok elemei között logikai műveletek, komoly elemzések végezhetők.
7. Az atlasz névmutatója (az atlaszokban megszokott speciális sorbarendezés számítógépes megvalósítása nem volt egyszerű feladat) az adott térképi elem kiválasztása után kérésünkre a megfelelő térképi kivágatot mutatja. Mivel a karakterhelyes megjelenítés miatt olyan karakterek is megjelennek a képernyőn melyeket a billentyűzetről csak a megfelelő számkód beütésével lehet elérni, így a keresés során elég az "alapbetűt" beírni. Ha pl. Győrt keresi a felhasználó, akkor csak azt kell beírnia, hogy Gyor és a program ez alapján megtalálja a megfelelő várost.
8. A program nyitott, az egyes térképi elemekhez a felhasználó tetszőleges multimédia információt (szöveges adat, kép, hang, video) fűzhet, a meglévőket bizonyos határok között megváltoztathatja, ezek a továbbiakban a program részévé válnak. 9. Az egyes térképkivágatok kinyomtathatók színesben, de fekete-fehérben is.

Az atlasz hasonló digitális társaihoz képest az alábbiakban próbál többet-jobbat nyújtani:

Ez a digitális világatlasz elsődlegesen a földrajzot tanulókat és tanítókat, illetve minden a földrajz iránt kicsit is fogékony felhasználót igyekszik ezzel a szoftvertermékkel megcélozni. Már ez az első közös termék is képes lenne multimédia (mozgókép, hang) hatások megjelenítésére, de mivel a vélhető felhasználói kör (iskolák) hardver lehetőségei korlátozottak, ezért a termékbe csak be vannak építve ezek az opciók és a felhasználó kedve és hardver lehetőségei szerint élhet ezekkel. Azaz a felhasználó a kiválasztott térképi elemhez (város, ország, vízrajzi elem) szöveges megjegyzést, álló- és mozgóképeet, hangot fűzhet, mely információk a továbbiakban a program részévé válnak. A CD-s változat, illetve további eltérő tematikájú termékek (Magyarország, világörökségek, stb.) már igazi multimédia termékek lehetnek, ha a CD-meghajtók széles körben elterjedtebbek lesznek hazánkban.Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!