„Magyarország képes története” négy nyelven (1999–2005)
Márton Mátyás


Az 1999-es magyar, német és angol kiadás (1. ábra)

1999-ben a Magyar Könyvklubnál jelent meg Csorba Csaba–Estók János–Salamon Konrád: Magyarország képes története című munkája, és ezzel párhuzamosan a német és az angol nyelvű kiadás. A német fordítás (Die illustrierte Geschichte Ungarns) Görbe Tamás és Sándor Claudia, az angol pedig (The Illustrated History of Hungary) Baksa-Schön Gabriella munkája. A kiadványok az 1999-es Frankfurti Könyvvásárra készültek, ahol Magyarország díszvendégként szerepelt.
„A térképeket az ELTE Térképtudományi Tanszéke (Márton Mátyás és Paksi Judit; tanszékvezető: Klinghammer István) készítette” – szerepel minden kiadás kolofonjában. Kötetenként kilenc térkép kapott helyet a kiadványokban. A térképek nyelve természetesen a könyvek nyelvének megfelelő.
Magyarország képes története, Magyar Könyvklub, Bp. – ISBN 963-547-206-4:
A magyar nép vándorlása és a honfoglalás [p. 8], Magyarország vármegyéi a 13. sz. végén [p. 22], Magyarország Nagy Lajos korában [p. 51], A három részre szakadt Magyarország [p. 70],
Az OsztrákMagyar Monarchia 1910-ben [p. 130], Magyarország felosztása a trianoni békediktátum nyomán [p. 192], Magyarok Közép-Európában az 1930-as években [p. 192], A Szovjetunió és az európai szocialista országok az 1950-es években [p. 212], A szocialista rendszerek összeomlása Európában [p. 238].
Die illustrierte Geschichte Ungarns, Magyar Könyvklub, Bp. – ISBN 963-547-039-8
Die Wanderung der Magyaren und die Landnahme, Die Komitate (Verwaltungseinheiten) Ungarns am Ende des 13. Jhs., Ungarn unter Ludwig dem Grossen, Das in drei Teile gespaltene Ungarn, Die Österreich-Ungarische Monarchie 1910, Die Aufteilung Ungarns nach dem Friedensschluss von Trianon, Magyaren in Mitteleuropa im Jahre 1930, Die Sowjetunion und die europäischen kommunistischen Staaten im Jahre 1950, Der Zusammenbruch der sozialistischen Regime in Europa . [Az oldalszámok megegyeznek a magyar kiadáséval.]
The Illustrated History of Hungary, Magyar Könyvklub, Bp. – ISBN 963-547-019-3
Migration of the Hungarian people and the Magyar Conquest, Hungary’s counties at the end of the 13th century, Hungary in the era of  Louis the Great, Hungary torn into three, The Austro-Hungarian Monarchy in 1910, Division of Hungary after the Treaty of Trianon, Hungarians in Central Europe in the 1930s, The Soviet Union and the European socialist countriesin the 1950s, Collapse of the socialist regimes in Europe. [Az oldalszámok megegyeznek a magyar kiadáséval.]
A Magyar Könyvklub 2000-ben a magyar nyelvű változatot újra kiadta!

A 2001-es francia, német és magyar kiadás (2. ábra)

Ugyancsak a Magyar Könyvklubnál jelent mega könyv francia nyelvű változata. A francia fordítás (Histoire illustrée de la Hongrie) Tamussin, Catherine; Szöllősi Eszter; Havas István és Vajk Zsuzsanna munkája.            A kiadvány Magyarország 2001. évi franciaországi bemutatkozására, a francia rendezvénysorozatra készült, de ugyanekkor német és magyar nyelvű új, de változatlan kiadásokra is sor került.
Histoire illustrée de la Hongrie, Magyar Könyvklub, Bp. – ISBN 963-547-477-6
La migration du peuple hongrois et la conquête du bassin des Carpates, Comitats de la Hongrie à la fin 13e siècle, La Hongrie à l’époque de Louis le Grand, La Hongrie divisée en trois parties, La Monarchie Austro-Hongroise en 1910, Le démembrement de la Hongrie (Traité de Trianon du 4 juin 1920), Les Hongrois en Europe Centrale dans les années 1930, L’Union Soviétique et les pays socialistes européens dans les années 1950, Le renversement des régimes communistes en Europe de l’Est. [Az oldalszámok megegyeznek a magyar kiadáséval.]

A 2005-ös magyar és angol kiadás (3. ábra)

A Magyarország képes története 2005-ben két nyelven, átdolgozott kiadással, már a Helikon gondozásában egyszerre jelent meg:
Magyarország képes története, Helikon, Bp. – ISBN 963-208-976-6
The Illustrated History of Hungary, Helikon, Bp. – ISBN 963-208-977-4
„A térképeket az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke (Márton Mátyás és Paksi Judit; tanszékvezető: Zentai László) készítette” – szerepel mindkét kiadás kolofonjában a tanszékünk új neve, s az új tanszékvezető. Kötetenként továbbra is kilenc térkép kapott helyet a kiadványokban. A térképek nyelve természetesen a korábbi kiadásokhoz hasonlóan a könyvek nyelvének megfelelő, azonban ebben az esetben a két kötetet színpárhuzamban nyomták, így térképész szakmai szempontból is kihívást jelentett a térképek ennek megfelelő, ötszínnyomásra történő átdolgozása.
4. ábra: Két térkép a magyar kiadásból

A könyvek több alkalommal is szerepeltek, mint a tanszék munkáit reprezentáló kiadványok:
például a 2000. IX. 15–20. között megrendezett Millenniumi térképkiállításon (http://lazarus.elte.hu/hun/tantort/2000/mill/m.htm) vagy a tanszékünkön
2001.  IV. 26–28. között tartott Finn-magyar multimédiás CD munkamegbeszélésen (http://lazarus.elte.hu/h-sf-atlas/photo/meeting2.htm), illetve egy-egy neves vendég vagy családtagja tanszéki programjához kapcsolódóan.
2003. V. 6-án tanszékünk vendége volt Ron Furness (Ausztrália), az ICA "Marine Cartography" bizottságának vezetője, akit felesége is elkísért (http://lazarus.elte.hu/hun/tantort/2003/furness/rf.htm).Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdõlapjára!