Klinghammer István tanszékvezető beszámolója
az 1995-2000 közötti időszak eredményeiről

  1. Az öt év tanszéki történetéről, oktatási és kutatási tevékenységéről, a tanszék nemzetközi kapcsolatairól, a TEMPUS és az ERASMUS programok keretében kialakított együttműködésekről, a tudományos közéletben vállalt és betöltött szerepvállalásról, az oktatók tudományos és szakmai előremeneteléről, a térképész doktori iskola működéséről és a tanszéki kezelésű infrastruktúra alakulásáról részletes információk:
  2. Ki kívánom emelni tanszéki kollégáim egyetemi kötelezettségeken és elvárásokon messzemenően túlmutató kötelességtudatát és szakmai igényességét, amellyel a magyar kartográfiai képzést és kutatást - a Nemzetközi Térképészeti Társulás 1999-es minősítése szerint - az első három európai katedra közé emelték, és köszönettel szólok doktorandusz és diplomázó térképész hallgtóinkról is, akiknek közreműködésével három, nemzetközi elismertséget szerzett és tudományos igényeket is kielégítő atlasz készült.

Az elmúlt öt évre büszke vagyok, köszönöm, hogy kollégáim bizalmából és megértő támogatásával ilyen szakmai és morális színvonalú tanszék vezetésére kaptam bizalmat és köszönöm, hogy az elmúlt öt évben egyéni sikerek eléréséhez is hozzásegítettek.