Cartography curriculum
PROFESSIONAL SUBJECTS
TR-c50 Toponymy
I. grade 2. semester -- Lectures per week: 2+1 -- exam + practice mark -- Credit: 2
Responsible: Márton Mátyás -- Lecturer: Földi Ervin

Detailed description of the subject
1. week Sources of geographical names,natural and artificial names. The importance of local name use. Gazetteers, linguistic name collection I.
2. week Sources of geographical names,natural and artificial names. The importance of local name use. Gazetteers, linguistic name collection II.
3. week Digital databases.
4-8. week Spelling of geographical names. Dialects
9. week Exonyms (names different from the official version). Hungarian toponyms in neighbouring countries
10. week Hungarian settlement collocation in the 20th century. UN resolutions on exonyms
11. week Use of Latin characterts on maps. Accented characters of neighbouring languages
12. week Geography of non-latin scripts. Types of writings. Transcription, transliteration
13. week Transcription exonyms. Double transcription.UN resolutions on transcriptions. Transcription rules and handbooks
14. week UN's activity on the unification of geographical names. National and international unification
15. week Jurisdiction, law and boards on geographical names
Recommended reading:
 • Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás, Budapest, 1984
 • Fábián P.-Földi E.-Hőnyi E.: A földrajzi nevek helyesírása, Budapest, 1998
 • Földi Ervin: Térképi névírás (A földrajzi nevek írása). Kézirat, Budapest, 1998
 • Bárczy Géza: A magyar szókincs eredete 2. kiadás, Budapest, 1958
 • Hadrovics László (főszerk.): A cirill betűs szláv nyelvek magyar helyesírása, Budapest, 1985
 • Hadrovics László (főszerk.): Az újgörög szláv nevek magyar helyesírása, Budapest, 1985
 • Ligeti Lajos (szerk.): Keleti nevek magyar helyesírása, Budapest, 1981
 • Maácz Endre: A térképek névrajza, Budapest, 1953
 • Ormeling : Minority toponyms on maps, Utrecht, 1983
 • UN Group of Experts on Geographical Names: Report on Toponymic Data Exchange Formats and Standards, New York, 1998
 • Kálmán Béla: Nyelvjárásaink 3. kiadás, Budapest, 1975
 • Csongor-Ferenczy: A kínai nevek és szavak magyar átírása, Budapest, 1993
 • Földrajzinév-bizottság: ENSZ földrajzinév-egységesítési konferenciák határozatai. Kézirat, Budapest, 1995
Back to the detailed table -- Back to the curriculum