Cartography curriculum
PROFESSIONAL SUBJECTS
TR-c20Cartogeography 2
II. grade 2. semester -- Lectures per week: 0+2 -- practice mark -- Credit: 2
Responsible: Márton Mátyás -- Lecturer: Faragó Imre

Detailed description of the subject
1. week Formation of the current status quo in the Carpathian region.
Historical sketch of the peoples and states of the Carpathian region, from the view of a cartographer and regard to cartographical representation.
2. week Areal structure of the Hungarian administration.
Areal evolution of the Hungarian administration. Effect of changes to the regional approach. Evolution and changes in administration related names. The Hungarian historical-geographical region system..
3. week Regional-historical distribution of the Hungarians.
Connections between geography, history and ethnographyBanat, their effects on cartography. Hungarian ethnographical regions.
4. week The arrangement of Hungarians living in majority, historical and ethnographical differences. Regions. (Historical-ethnographical regional structure of Transdanubia, the Uplands and the Hungarian Plain)
5. week The Szeklers. Hungarians in Partium and Transylvania, minority Hungarians. Regions. (Historical-ethnographical regional structure of Partium, Transylvania, Banat and Maramures)
6. week Hungarians beyond the Drava and the Cartpathians. Diaspores and language islands. (Hungarians in Slavonia, Serem, and Molda)
7. week Slovakia I.
Brief history of the Slovak nation. The Moravian-Slovakian continuity. Hypotheses and provability.
8. week Slovakia II.
Administrational changes in the 20th century. Slovakian ethnographical regions. Basic features of the Slovakian language, geographical names.
9. week Ukraine
Brief history of the Ukrainian nation. Ukranians and Rusins. Basic features of the Ukranian language, geographical names.
10. week Romania I.
Brief history of the Ukrainian nation. The Dacian-Romanian continuity. Facts and hypotheses.
11. week Romania II.
Administrational changes in the 20th century. Romanian ethnographical regions. Basic features of the Romanian language, geographical names.
12. week Yugoslavia
Brief history of the Serb nation. Differences and similarities between Serbs, Croats and Slovenes.One language, three religions. Administrational changes in the 20th century.
13. week Croatia and Slovenia
Brief history of the two nations. The Croatian-Hungarian relationship and historical interaction. Basic features of the Croat and Slovene languages, geographical names.
14. week Austria
Autria's brief history. Administrational changes in the 20th century.
15. week (Report)
Recommended reading:
 • Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája a honfoglalástól 1950-ig [História – MTA Történettudományi Intézete Budapest, 1997]
 • Kósa Kászló–Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása [Akadémiai Kiadó, Budapest 1978]
 • Kósa László: „Ki népei vagytok?” Magyar néprajz [Planétás Kiadó, 1998]
 • Hajdú Moharos József: Történeti-gazdasági területegységek Európa országaiban (kézirat, egyetemi jegyzet) [Tankönyvkiadó, Budapest 1988]
 • Hajdú-Moharos József: Fehéroroszország, Ukrajna, Moldávia, Kárpátalja leírása [Balaton Akadémia Vörösberény, 1995]
 • Hajdú-Moharos József (szerk..): Útkereső ország, földrajzi tanulmányok Romániáról [Balaton Akadémia Vörösberény, 1996]
 • Szarka László: A szlovákok története [Bereményi Könyvkiadó, é.n.]
 • S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörtténete [Bereményi Könyvkiadó é.n.]
 • Szász Zoltán: A románok története [Bereményi Könyvkiadó é.n.]
 • Soksevits Dénes–Szilágyi Imre–Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története [Bereményi Könyvkiadó é.n.]
 • Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép-Európában a 19. és 20. században (Napvilág kiadó Budapest, 1998)
Back to the detailed table -- Back to the curriculum