Cartography curriculum
PROFESSIONAL SUBJECTS
TR-c13 Topography
II. grade 2. semester -- Lectures per week: 2+3 -- exam + practice mark -- Credit: 5
Responsible: Györffy János -- Lecturer: Buga László (external), PhD student

Detailed description of the subject (theory)
1. week Concept and purpose of topography
2. week Content of topographic maps
3. week Historical overview of topographic mapping
4. week System of topographic surveys and mapping
5. week Topographic surveys
6. week Representing relief on topographic maps
7. week Tools and instruments of topographic survey
8. week Generalisation, legend and lettering of topographic maps
9. week Application of remote sensing in topography
10. week Resurrection of topographic maps
11. week Accuracy of topographic maps
12. week Digital topographic databases
13. week Thematic topographic maps
14. week Multiplication of topographic maps
15. week Archiving topographic materials
Recommended reading:
 • Kállai Attila: Topográfia (Kézirat, 1998. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) Budapest
 • dr. Birkás János: Topográfia I. (Kézirat, Székesfehérvár, 1986. Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar)
 • dr. Birkás János: Térképkészítési technológiák I. (Kézirat, Székesfehérvár, 1982. Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar)
 • dr. Karsay Ferenc: Topográfia térképész hallgatók számára (Tankönyvkiadó, Bp. 1951.)
 • dr. Bacs István – Buga László – Szabó Béla – dr. Tremmel Ágoston: Katonai térképészeti ismeretek I. (ZMNE, 1997)
 • Katonai tereptan (Budapest, 1991. Magyar Honvédség)
 • Geodézia és Kartográfia folyóirat 1998/1; 1999/2; 3, 5.; 2000/1; 2000/8 számai;
 • MN Térképész Szolgálat: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 és 1:200 000 méretarányú topográfiai térképek szerkesztési utasítása, Budapest, 1976.
Detailed description of the subject (practice)
1. week Review of the themes
2. week Test: Traverse calculations
3. week Review of practises
4-14. week Executing the practice (surveying the surroundings of the university; practising the methods learned in the previous semester. Creating a topographic map with contours based on measured data)
15. week Grading the semester
Recommended reading:
 • Dr. Karsai Ferenc: Topográfia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
 • Geodézia I–IV középiskolás tankönyv
 • Topográfia középiskolás tankönyv
Back to the detailed table -- Back to the curriculum