Az atlasz tartalma

A legfontosabb, hogy az atlasz nem akarja megtanítani, vagy hiánytalanul bemutatni az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét. A cél az, hogy aki olvas, vagy lát-hall valamit az eseményekkel kapcsolatban, az meg tudja keresni, hol történtek ezek az események. Természetesen önállóan is használható, hiszen az ismeretterjesztés és az oktatás számára egy olyan atlasz készült, amely kronologikusan bemutatja térképek és melléktérképek - fotók és dokumentum értékű eredeti térképek - segítségével az 1956-os forradalom legfontosabb, térképeken ábrázolható eseményeit.
A térképek az eredeti állapotot ábrázolják, a korabeli közterületi állapottal és elnevezésekkel, amelyek közül a jelentősebbek ill. a megértés szempontjából fontosabbak névváltozását, 1956-os, későbbi és mai nevét egy névmutató külön ismerteti. A Rádió és a Gyűjtőfogház épület-alaprajza is az 1956-os állapotot mutatja be az eredeti rajz szerint.


Szintén érdekesség a tököli katonai repülőtér és környékének korabeli katonai térképe, vagy az a kézzel rajzolt térkép, amelyet a Köztársaság téri eseményekről rajzolt 1957-es kihallgatásán egy egyik harckocsizó parancsnok
A 298, 300, 301-es parcellákról még soha nem készült térkép. Az atlaszhoz elkészített térképhez a felmérést és a térképi feldolgozást az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének hallgatói és munkatársai végezték.
Az atlaszban szereplő fényképeket, eredeti térkép- és levéltári dokumentumokat Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Hadtörténeti Térképtár), és az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék térképtára, valamint múzeumok, képtárak, történészek, főépítészek (pl. Magyar Rádió) biztosították.
Az atlaszhoz külön, 4 oldalas angol nyelvű (méret A4) melléklet készül, amely tartalmazza két oldalon a kronológiát, egy oldalon a térkép- és képaláírásokat (oldalak szerint bontva).
(Egy oldal az egyedi megrendelőnek fenntartva.)


Vissza